Monthly Archives: marzec 2014

Odliczenie VAT przy użytkowaniu samochodów – od kwietnia 2014 roku

Z dniem 1 kwietnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa zmieniająca przepisy w zakresie odliczania podatku VAT przy zakupie i eksploatacji samochodów o wadze poniżej 3,5 t

Zgodnie ze zmienionym art. 86a ust. 1 podatnik, który ponosi wydatki związane z pojazdami samochodowymi, ma prawo odliczyć 50% podatku VAT wyszczególnionego na fakturze kosztowej.

Przy czym wydatki te mogą być związane z:

 • zakupem pojazdu (brak ograniczenia do 6000 tys. zł),
 • zakupem części zamiennych lub innych części składowych pojazdu,
 • zakupem wyposażenia,
 • używaniem tych pojazdów na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy
 • oraz … ale dopiero od 01 lipca 2015 roku! … paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu do napędu tych pojazdów.
 •  
  Należy jednak wyraźnie podkreślić, że przepis ten dotyczy przede wszystkim aut osobowych, które są wykorzystywane przez podatników zarówno w działalności gospodarczej, jak i do jazd prywatnych.

   
  Przy czym w art. 12 ustawy zmieniającej znajduje się właśnie zapis o wstrzymaniu prawa do odliczenia 50% VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa, oleju i gazu do dnia 30 czerwca 2015 roku, ale tylko w przypadku, gdy mamy do czynienia:

 • z samochodami osobowymi,
 • innymi pojazdami niż samochody osobowe o masie całkowitej do 3,5 t, w których liczba miejsc łączenie z kierowcą wynosi:
  1. * 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
   * 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
   * 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

   
  Zatem oznacza to, że jeżeli podatnik posiada samochód klasyfikowany np. jako uniwersalny ciężarowy, zarejestrowany na 4 osoby i ładowność równą lub większą niż 500 kg (i nie rozpisuje dla niego ewidencji przebiegu o czym dalej …) to ma prawo odliczać 50% podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do tego auta!

   

  Przepis ograniczający prawo do odliczania podatku VAT do 50% nie ma zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są:

 • wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 • konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.
 • Kiedy natomiast ustawodawca uznaje, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika?

  –> Po pierwsze – gdy konstrukcja pojazdu wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że wykorzystanie to jest nieistotne.

  Do pojazdów tych należą:

 • samochody mające jeden rząd siedzeń, który trwałą przegrodą oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków (van lub pojazd wielozadaniowy),
 • samochody mające jeden rząd siedzeń z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 • pojazdy specjalne dla następujących przeznaczeń:
   * agregat elektryczny/ spawalniczy,
   * do prac wiertniczych,
   * koparka, koparko-spycharka,
   * ładowarka,
   * podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
   * żuraw samochodowy.

  Stwierdzenie wymagań technicznych dla pojazdów określonych na trzech pierwszych miejscach stwierdza się na podstawie badania technicznego.

  –> Po drugie – gdy podatnik wyraźnie określi w regulaminie lub w inny sposób – zasady użytkowania danego pojazdu samochodowego (samochodu osobowego z dwoma lub więcej rzędami siedzeń służącego do przewozu maksymalnie 9 osób), jednoznacznie wskazujące na wykorzystanie auta tylko do działalności gospodarczej podatnika oraz będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdu.

  Ewidencja taka powinna zawierać:

 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
 • stan licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego okresu rozliczeniowego,
 • wpis osoby kierującej pojazdem, obejmujący:
  1. * kolejny numer wpisu,
   * datę,
   * cel wyjazdu,
   * opis trasy (skąd – dokąd),
   * liczbę przejechanych kilometrów,
   * imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
   – wpis ten musi być potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem
 • liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego.
 • Podatnicy, którzy wykorzystują wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (informacja VAT-26, w której podawana jest m.in. marka i model pojazdu, numer rejestracyjny, rok produkcji oraz data jego pojazdu).

   
  opracowanie: Biuro Rachunkowe MARTA