Księgi rachunkowe

Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 roku mają podatnicy, których obrót w 2018 roku przekroczył kwotę 2 000 000 euro! czyli 8 559 000 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W 2019 roku ryczałt będą mogli opłacać podatnicy, którzy w 2018 roku uzyskają przychody poniżej kwoty 1 069 875 zł.

Maksymalna kwota jednorazowej amortyzacji

Limit jednorazowego odpisu z tytułu amortyzacji na 2019 rok wynosi 214.000 zł.