W 2014 roku – przedsiębiorcy  będą mogli odliczyć 50% VAT od zakupu, rat leasnigowych, wynajmu pojazdów silnikowych oraz zakupu części zamiennych, paliwa i innych usług związanych z tymi pojazdami, jeżeli będą one wykorzystywane zarówno w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jak i w celach prywatnych podatnika.

 

W czerwcu 2013 roku Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej o upoważnienie na wprowadzenie odstępstw od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w celu ograniczenia do 50 % prawa do odliczenia w przypadku kupna, wynajmu lub leasingu niektórych rodzajów pojazdów silnikowych, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności, oraz zakupu towarów i usług związanych z tymi pojazdami, w tym zakupu paliwa.

 

W dniu 27 listopada 2013 roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na stosowanie tych ograniczeń od dnia 01 stycznia 2014 roku. Przy czym Polska wystąpiła o zgodę na zastosowanie środka szczególnego będącego przedmiotem niniejszego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r. Jednak powszechną praktyką w podobnych przypadkach jest ustalanie okresu obowiązywania odstępstwa na okres trzech lat (zob. np. decyzje wykonawcze Rady 2012/232/UE2 oraz 2013/191/UE3). Dlatego też w wydanej przez KE decyzji ustalono, że niniejsze odstępstwo straci moc z końcem 2016 r.

W przypadku ewentualnego ubiegania się o przedłużenie odstępstwa na okres po roku 2016, do dnia 1 kwietnia 2016 r. Polska ma przedstawić sprawozdanie zawierające przegląd stosowanego procentowego ograniczeni.

 

Zgodnie z wydaną decyzją Rady Unii Europejskiej – przedmiotowe ograniczenie może być stosowane od dnia 01 stycznia 2014 roku – jednak wymaga ono zapisów w naszej Ustawie o VAT. W związku z powyższym powszechnie uważa się, że wejdzie ono w życie nie wcześniej niż pod koniec 1 kwartału 2014 rok. Jak będzie naprawdę … przekonamy się sami.

 

Nowe ograniczenie prawa do odliczenia będzie obowiązywało w odniesieniu do pojazdów silnikowych wykorzystywanych przez podatników nie tylko do celów prowadzenia działalności. Niektóre typy pojazdów silnikowych zostaną jednak wyłączone z tego ograniczenia i będą w związku z tym podlegać zwykłym zasadom – chodzi o wszelkie pojazdy mające co najmniej dziesięć miejsc siedzących (łącznie z siedzeniem kierowcy) i o pojazdy o masie ponad 3 500 kg. Zawęża to zakres stosowania ograniczenia do samochodów osobowych, furgonetek, pick-upów! oraz motocykli.

Ograniczenie dotyczy także podatku VAT naliczanego od wszelkich wydatków, takich jak zakup paliwa, naprawy, zakup części zamiennych, pod warunkiem, że wydatki te nie są w całości związane z działalnością podatników, jak to jest np. w przypadku instalacji taksometrów.

 

Zatem:
* podatnicy będą mogli odliczyć 100 % VAT od nabycia i użytkowania samochodów, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które będą wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

* od samochodów wykorzystywanych do celów służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50 % podatku VAT przy nabyciu i ich użytkowaniu – w tym także od zakupu paliwa do tych aut.

 

Jednak, czy to podatnik ma udowodnić organom podatkowym, czy organy podatnikowi, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia -działalności gospodarczej?

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi dla Gazety Prawnej udzieliło następujących wyjaśnień: .

” Zakłada się, że podatnik miałby prawo do pełnego odliczenia VAT, jeśli z obiektywnych przesłanek będzie wynikało, że pojazd jest nabywany wyłącznie do działalności gospodarczej, bez jakiejkolwiek możliwości wykorzystania do użytku prywatnego przez jakiegokolwiek pracownika lub właściciela firmy. Dodatkowo rozważa, czy nie wprowadzić obowiązku złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informacji o pełnym odliczeniu VAT.” źródło GP – http://podatki.gazetaprawna.pl /artykuly/766426,bez-vat-nawet-auto-bez-kratki.html

Czyli to podatnicy będą musieli udowodnić organom podatkowym, że wykorzystują samochody wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Ministerstwo z góry zakłada, że wszystkie samochody  do 3,5 tony kupowane i użytkowane przez przedsiębiorców lub ich pracowników, są i będą użytkowane w ich celach prywatnych…

 

 

 

 

opracowanie: Biuro Rachunkowe MARTA