W katalogu usług, dla których obowiązek podatkowy rozpoznaje się dopiero w dacie wystawienia faktury nie są wymienione usługi transportowe. Oznacza to, że usługi te będą rozliczane na zasadzie ogólnej – czyli moment wykonania usługi – to moment rozpoznania VAT należnego. Z doświadczenia wynika, że często usługi te są obecnie fakturowane z dużym opóźnienie – np. gdy kierowca wykonuje usługę, wraca do siedziby firmy i dopiero wtedy wystawiana jest faktura. Czasem różnica jest kilku dni, ale bywa też kilkunastu dni …  Zatem wydaje się, że najlepszym sposobem na uniknięcie sankcji z powodu zbyt późnego rozpoznania obowiązku podatkowego jest zawieranie umów z kontrahentami, w których znajdzie się zapis mówiący o tym, co obie strony uznają za wykonanie usługi – czy informacja mailowa lub faksem od kontrahenta, że towar został dostarczony, czy powrót kierowcy do siedziby firmy, czy jeszcze inne zdarzenie…

Firmy świadczące usługi transportowe czeka również niemiła niespodzianka w miesiącu lutym 2014 roku.

W tym miesiącu bowiem będzie termin płatności VAT-u od faktur księgowanych wg zasad obowiązujących w 2013 roku – tj. wystawionych, a niezapłaconych w grudniu, które zostaną zaksięgowane z 30 dniowym opóźnieniem – czyli w styczniu.

Ale też w styczniu zostanie też rozpoznany obowiązek podatkowy dla usług wykonanych w tym właśnie miesiącu (potwierdzonych, bądź niepotwierdzonych fakturami!) i już bez przesunięcia – ujęty w deklaracji VAT po stronie podatku do zapłaty w terminie do 25 lutego.

 
opracowanie: Biuro Rachunkowe MARTA