Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników firm świadczących usługi księgowe z terenu KOF”

Informujemy, iż z dniem 02.01.2020 r. Human Body Damian Żuchowski wraz z partnerem projektu Horyzonty Biznesu Monika Strus-Bilska rozpoczyna realizację projektu „Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników firm świadczących usługi księgowe z terenu KOF”. W związku z powyższym rozpoczynamy wśród pracowników 4 biur rachunkowych rekrutację do projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.2. Aktywne i zdrowe starzenie się, Podziałanie 8.2.3. Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe).

Projekt skierowany jest do pracowników 4 biur rachunkowych: Kancelaria Doradcy Podatkowego Michał Cielibała, FPD Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe, Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o., Biuro Rachunkowe „MARTA” Marta Szewczyk-Nadrzewia – które są osobami w wieku aktywności zawodowej, osobami pracującymi, w tym szczególnie powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu zakwalifikowani uczestnicy otrzymają następujące wsparcie (uczestnictwo w poszczególnych formach zależne jest od indywidualnego zapotrzebowania i poprzedzone jest badaniami diagnostycznymi):

A. Wsparcie obowiązkowe:

– Pakiet badań profilaktycznych

– Konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą – 2h

– Pakiet rehabilitacyjny (8 zabiegów)

– Warsztaty przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu dla pracowników – 8h

– Piknik edukacyjno-zdrowotny dla pracowników i ich rodzin

B. Zajęcia obowiązkowe dla kadry zarządzającej

– Coaching – 5h

C. Usługi zdrowotne uzależnione od stanu zdrowia na podstawie rekomendacji fizjoterapeuty (Klawiterapia, sanatoryjne leczenie rehabilitacyjne – Pakiet „Dla kręgosłupa”, zajęcia na siłowni, zajęcia na basenie, zwiększenie ergonomii stanowisk pracy)

Rekrutacja trwa do 24.02.2020 r.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest status pracownika etatowego oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy do udziały wszystkich chętnych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w:

  1. biurze projektu – Business Lantern Office, ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce
  2. biurze partnera projektu – ul. Krakowska 8/10 lok 204, 25-029 Kielce
  3. w sekretariacie ww. biur rachunkowych

Pliki do pobrania