Skala podatkowa na 2018 rok

Podstawa obliczenia
podatku
 
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus kwota
zmniejszająca podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Podstawa obliczenia
podatku
 
Kwota zmniejszająca podatek
odliczana w rocznym odliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad
do
 
6.600 zł
1.188 zł
6.600 zł
11.000 zł 1.188 zł – [631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) : 4.400 zł]
11.000 zł
85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł
127.000 zł 556,02 zł – [556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł
  brak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia
podatku
 
Kwota zmniejszająca podatek
stosowana przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad
do
 
85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł
  brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).