Skala podatkowa na 2016 rok

Skala podatkowa w 2016 roku pozostanie na niezmienionym poziomie – czyli ta sama co obecnie obowiązująca od 2009 roku.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 


Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Kwota wolna od podatku w 2016 r. wynosić będzie 3.089 zł. Kwota wolna od podatku również jest niezmienna od 2009 r.