Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla właścicieli firm

Składki za styczeń – grudzień 2017 r.

Rodzaj składki i konto Składki pełne
z ubezpieczeniem
chorobowym *
Składki preferencyjne
przez pierwsze 2 lata
działalności **
Ubezpieczenia społeczne ***
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
812,61 zł 190,62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
297,28 zł 297,28 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
62,67 zł 0,00 zł
Łączna miesięczna kwota do zapłaty 1172,56 zł 487,90 zł

Składki za styczeń – grudzień 2016 r.

Rodzaj składki i konto Składki pełne
z ubezpieczeniem
chorobowym *
Składki preferencyjne
przez pierwsze 2 lata
działalności **
Ubezpieczenia społeczne ***
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
772,96 zł 176,33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
288,95 zł 288,95 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
59,61 zł 0,00 zł
Łączna miesięczna kwota do zapłaty 1121,52 zł 465,28 zł

Składki za kwiecień – grudzień 2015 r.

Rodzaj składki i konto Składki pełne
z ubezpieczeniem
chorobowym *
Składki preferencyjne
przez pierwsze 2 lata
działalności **
Ubezpieczenia społeczne ***
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
754,67 zł 166,79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41 zł 279,41 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
58,20 zł 0,00 zł
Łączna miesięczna kwota do zapłaty 1092,28 zł 446,20 zł

Składki za styczeń – marzec 2015 r.

Rodzaj składki i konto Składki pełne
z ubezpieczeniem
chorobowym *
Składki preferencyjne
przez pierwsze 2 lata
działalności **
Ubezpieczenia społeczne ***
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
757,76 zł 167,47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41 zł 279,41 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
58,20 zł 0,00 zł
Łączna miesięczna kwota do zapłaty 1095,37 zł 446,88 zł

Składki za styczeń – grudzień 2014 r.

Rodzaj składki i konto Składki pełne
z ubezpieczeniem
chorobowym *
Składki preferencyjne
przez pierwsze 2 lata
działalności **
Ubezpieczenia społeczne ***
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
716,99 zł 160,78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
270,40 zł 270,40 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
55,07 zł 0,00 zł
Łączna miesięczna kwota do zapłaty 1042,46 zł 431,18 zł

Składki za styczeń – grudzień 2013 r.

Rodzaj składki i konto Składki pełne
z ubezpieczeniem
chorobowym *
Składki preferencyjne
przez pierwsze 2 lata
działalności **
Ubezpieczenia społeczne ***
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
710,67 zł 153,12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
261,73 zł 261,73 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
54,58 zł 0,00 zł
Łączna miesięczna kwota do zapłaty 1026,98 zł 414,85 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2227,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2013

** w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, podstawę wymiaru stanowi kwota nie niższa niż niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia (aktualnie podstawa ta wynosi: 480,00 zł).

Z preferencyjnych składek ZUS nie mogą skorzystać osoby, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

*** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.