Towary używane w działalności gospodarczej i ich późniejsza sprzedaż – zmiana art. 43 Ustawy o VAT

Do końca 2013 roku art. 43 brzmiał:

„Zwalnia się od podatku:

dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

oraz

przez towary używane rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel”

Obecnie – w 2014 roku – art. 43 ma następujące brzmienie:

„Zwalnia się od podatku:
dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”
Ponadto skreślony został warunek półrocznego używania tych towarów.

 

Dostawa towarów używanych – zmiana od stycznia 2014 roku

Do grudnia 2013 roku Od stycznia 2014 roku
Zwalnia się dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Przez towary używane rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Zwalania się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Powyższa zmiana powoduje znaczące konsekwencje w zakresie zbycia wyposażenia i środków trwałych nabytych przez podatników bez prawa odliczenia podatku VAT, czyli np. na podstawie faktury VAT-marża lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

Do końca 2013 roku – podatnik, który zakupił jakieś urządzenie lub samochód na podstawie umowy kupna sprzedaży i wprowadził go do firmy w środki trwałe – po półrocznym okresie użytkowania – miał prawo, przy późniejszej sprzedaży tego środka skorzystać ze zwolnienia z VAT (gdyż nie odliczył VAT-u przy zakupie i używał przez 6 miesięcy w firmie).

Teraz natomiast – prawo do zwolnienia przysługuje tylko tym podatnikom, którzy nie odliczyli VAT-u z zakupu środka trwałego, ale także środek ten wykorzystywali lub będą wykorzystywali wyłącznie na cele działalności zwolnionej z opodatkowania podatnikiem VAT.

Czyli dla firm zarejestrowanych, jako podatnicy VAT czynni, nie będzie miało znaczenia to, że nie odliczyły one podatku VAT przy zakupie środka trwałego i używały ten środek przez 6 miesięcy – i tak prze sprzedaży będą zobowiązane naliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Warto więc pomyśleć, czy nie przekazać na cele osobiste właściciela firmy majątek ruchomy, od którego nie odliczyliśmy podatku VAT – aby przy ewentualnej jego sprzedaży – uniknąć niespodzianki naszego Ustawodawcy.

 
opracowanie: Biuro Rachunkowe MARTA